Legislatie

Legislatie

Legislatie

 • H.G. 1020/2005 – “Norme tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale”
 • SR 4450/1997 – “Ape minerale”
 • Legea nr 85/2003 – “Legea Minelor” – Modificata prin L 237/2004 (M. Of. 553/22.06.2004), si prin Legea 284/2005, OUG 101/2007 si Legea 262/2009
 • Ordin AMRM nr. 146/1998 – Clasificarea și evaluarea resurselor de ape subterane”
 • H.G. 930/2005 – “Norme speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologice”
 • H.G. 786/1997 – “Privind înființarea SNAM.SA”
 • Legea nr. 107/1996 – “Legea apelor” – Modificata si fedex generic viagra completata prin Legea 112/2006 (M. Of. 413/12.05.2006), OUG 12/2007, Legea 161/2007 si OUG 130/2007
 • Legea nr. 311/2004 – “Legea privind calitatea apei potabile”( M. Of. 582/2004)
 • H.G. 1154/2004 SR 2852/1993 SR 1629-2/1-1997 – “Norme tehnice unitare pentru realizarea documentatiilor complexe de atestare a functionarii statiunilor balneare, climatice si balneoclimaterice si de organizare a intregii activitati de utilizare a factorilor naturali.”
 • S.R. 2852/1993 – “Prelevare, conservare, transportul, pastrarea si identificarea probelor”
 • S.R. 1629-2/1-1997 – “Captarea apelor subterane prin puturi”